Bài viết liên quan

Doc1_1

Đau Đầu Migraine

09:55:08 - 31/08/2015

LỊCH SỬ Thuật ngữ Migraine xuất phát từ danh từ  “đau nửa đầu”, được Galen sử dụng vào ...