Bài viết liên quan

Gay_Than_Song1

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG - TỦY SỐNG NGỰC VÀ THẮT LƯNG - ...

03:58:11 - 20/11/2012

Chấn thương cột sống tủy sống (CTCSTS) vùng ngực và thắt lưng là một bệnh thường gặp. Ở nước ta ...

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG - TỦY SỐNG NGỰC VÀ THẮT LƯNG - ...

12:57:11 - 17/11/2012

3.    ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG TỦY SỐNG NGỰC VÀ THẮT LƯNG: ĐÁNH ...

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG - TỦY SỐNG NGỰC VÀ THẮT LƯNG - ...

02:08:11 - 14/11/2012

4.    XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG TỦY SỐNG NGỰC VÀ THẮT LƯNG: NGUYÊN TẮC ĐIỀU ...