Bài viết liên quan

Ba tôi

09:54:01 - 28/01/2015

Tôi không nhớ chính xác, khoảng  năm 1992 hay 1993 gì đó, lúc ấy ba tôi đã ...