Bài viết liên quan

so_cuu_chan_thuong_cot_song_co_thumnail

SƠ CỨU VÀ VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT ...

10:14:11 - 13/11/2012

I. CẤP CỨU NẠN NHÂN TẠI HIỆN TRƯỜNG TAI NẠN. 1. Nguyên tắc cấp cứu nạn nhân tại hiện trường. Bảo ...

so_cuu_chan_thuong_cot_song_co_thumnail_1

SƠ CỨU VÀ VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT ...

10:10:11 - 13/11/2012

II.    DI CHUYỂN NẠN NHÂN TỪ HIỆN TRƯỜNG TỚI BỆNH VIỆN. Việc cấp cứu nạn nhân tại hiện ...