Bài viết liên quan

Tại sao phải thử các MARKER chu chuyển xương?

11:19:09 - 03/09/2013

Trước đây, các marker (mạc cơ) chu chuyển xương được dùng để chẩn đoán loãng xương. Hiện ...

Truyen_Aclasta_dieu_tri_loang_xuong_2

Truyền Aclasta Điều trị Loãng xương

02:25:06 - 08/06/2013

ĐẠI CƯƠNG Loãng xương là một bệnh lý của hệ thống xương làm giảm tỷ trọng khoáng chất ...

img_loangxuong

Điều trị loãng xương

10:53:06 - 13/06/2010

Quá trình điều trị loãng xương bao gồm các phần sau: Khống chế đau do loãng xương ...

gay_co_xuong_dui_do_loang_xuong_1

Điều trị gãy xương do Loãng xương

11:27:06 - 06/06/2010

Điều trị gãy cổ xương đùi do loãng xương Gãy cổ xương đùi do loãng xương là một ...